Psykoterapiservice


Foto på Louise


Louise Boman | Verksamhetsansvarig
Leg. Psykolog, spec handledning och konsultation
Leg. Psykoterapeut, gruppanalytiker

Louise Boman är verksamhetsansvarig för Psykoterapiservice AB. Hon är leg psykolog med specialistkompetens i handledning och konsultation. Leg psykoterapeut och gruppanalytiker. Hon har sedan många år återkommande konsultuppdrag i frågor som rör urval, rekrytering, utbildning, studerandehälsovård och företagshälsovård.

Louise Boman är även verksam vid Institutet för Psykoterapi som gruppanalytiker och handledare i psykoterapi


Medlemskap |
Institutet för Psykoterapi
Gruppanalytiska institutet i Stockholm
Group-Analytic Society (London)
Psykologföretagarna
Sveriges Psykologförbundlinje

Startsida Om Företaget Om Louise Referenser

linje